Půjčovní řád

 1. Doba zapůjčení je 3 dny a počítá se od chvíle převzetí zapůjčených předmětů nájemcem a končí jejich předáním a převzetím pronajímatelem zpět v místě zapůjčení (nebo na jiném předem dohodnutém místě). Při překročení lhůty na vrácení předmětů je pronajímatel oprávněn účtovat každý započatý den jako další zápůjčku.
 2. Při přebírání zapůjčených předmětů je nájemce povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz).
 3. Nejpozději při převzetí předmětů nájmu je požadována vratná kauce v předem dohodnuté výši.
 4. Základní ceny půjčovného jsou stanoveny na internetových stránkách naší Půjčovny a to u každého konkrétního produktu.
 5. Zapůjčené předměty se vrací v původním stavu (čisté, bez zbytků jídla, bez odpadků, bez vosku ze svíček, atd.), není-li dohodnuto jinak a v původním obalu (včetně případných výplní). Látkové dekorace, které se mohou prát není nutné prát (budou vyčištěny v čistírně), avšak v případě znečištění těžko odstranitelnými látkami (např. červené víno, atd.) doporučujeme vyčistit (ne chemicky) ihned. Látkové dekorace, které se prát nemohou (např. dekorace z juty, umělé pytloviny, apod.), je zapotřebí vyčistit ihned. Dojde-li ke znehodnocení, budeme nucení Vám hodnotu znehodnocených kusů naúčtovat.
 6. V případě poškozených, ztracených nebo znehodnocených předmětů nájmu je pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není možné předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byly na základě objednávky zapůjčeny. Bude-li cena opravy, uvedení do původního stavu nebo pořízení nových předmětů nájmu vyšší než hodnota vratné kauce, bude nájemci částka převyšující vratnou kauci doúčtována.
 7. Nájemce se zavazuje používat zapůjčené předměty pouze k účelu, ke kterému je konkrétní zařízení nebo předmět ze své povahy určen (např. svícen je určen k použití s vhodnou svíčkou, apod.).
 8. Za bezpečnost při manipulaci a při použití zapůjčených předmětů nebo zařízení zodpovídá výhradně nájemce. Pronajímatel nezodpovídá za žádné škody či újmy způsobené zapůjčeným zařízením nebo předměty.
 9. Veškeré zapůjčené předměty zůstávají po dobu zápůjčky majetkem pronajímatele.
 10. Nájemce není oprávněn pronajaté předměty (ani jejich příslušenství) pronajímat ani bezplatně zapůjčit dalším osobám, včetně právnických.
 11. Nájemce je povinen uhradit stanovené nájemné nejpozději při převzetí pronajímaných předmětů, není-li dohodnuto jinak.
 12. Podpisem Smlouvy o zapůjčení stvrzuje nájemce, že souhlasí s podmínkami tohoto Půjčovního řádu a souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami uvedenými zde
 13. Se všemi předměty nájmu prosím zacházejte s velkou opatrností, abychom předešli poškození, doporučujeme následující:

 • nádobí, servírovací tácy, náčiní, jejich doplňky, atd. myjte pouze ručně, produkty nájmu ze dřeva nebo překližky pouze otřete vlhkým hadříkem bez chemických prostředků – nevystavujte vodě (v případě záměru servírování na předmětech nájmu ze dřeva či překližky doporučujeme pod servírované pochutiny umístit například ubrousky, pečící papír, potravinovou folii, apod., aby se předešlo znečištění takovýchto předmětů nájmu); v případě navrácení špinavého, bude účtován poplatek 50% z ceny za zapůjčení + 10 Kč za každý znečištěný kus, nebude-li možné znečištění odstranit nebo po něm zůstanou fleky, apod. (např. u povrchu dřeva, apod.), bude navíc účtována hodnota takového kusu
 • s předměty ze skla nebo obsahujícími sklo zacházejte nanejvýš opatrně, jsou křehké
 • vázy myjte pouze ručně, vracejte je čisté a suché
 • veškeré látkové dekorace (ubrusy, běhouny, záclony, atd.):
 • nepropichujte žádnými ostrými předměty, ani špendlíky
 • nestříhejte ani nesešívejte
 • nepoužívejte u otevřeného ohně, plamene nebo v jejich blízkosti – hrozí riziko propálení (nedoporučujeme ani prskavky či cigarety)
 • nepoužívejte na nich nebo v jejich blízkosti žádná barviva či předměty, které by mohly způsobit jejich obarvení
 • neutírejte jimi nečistoty, nevytírejte jimi ani si jimi neutírejte si zašpiněné ruce
 • před vrácením vždy rozvažte případné uzly nebo mašle a poskládejte a umístěte do původního obalu, ve kterém Vám byly zapůjčeny
 • vracejte vždy suché (kvůli riziku vzniku plísní), bez zbytků jídla, bez odpadků, bez ozdob, bez vosku ze svíček apod.
 • není nutné je prát (budou vyčištěny v čistírně), avšak v případě znečištění těžko odstranitelnými látkami (např. červené víno, atd.) doporučujeme vyčistit (ne chemicky) ihned. Dojde-li ke znehodnocení, budeme nucení Vám hodnotu znehodnocených kusů naúčtovat
 • látkové dekorace, které se nemohou prát (např. z juty, umělé pytloviny, apod.) je nutné vyčistit ihned po znečištění!
 • čištění jutové látky: pouze ruční praní ve studené vodě (namáčet maximálně po dobu 5 minut s jemným práškem na praní, po vyprání nekroutit ani neždímat, nechat vyschnout mezi dvěma ručníky), nebělit, nečistit chemicky, nesušit v sušičce, nežehlit
 • čištění dekorací z umělé pytloviny, apod.: čistit pouze vlhkým hadříkem, nenamáčet, nečistit chemicky, nebělit, nesušit v sušičce, nežehlit
 • svícny a lucerny vracejte vždy bez zbytků vosku.
 • světelné dekorace (např. na baterie, do zásuvky) vracejte vždy v původním stavu a obalu, např. namotané na cívce, apod.
 • křesílka, pohovky, taburety atd:
 • nepoužívejte u otevřeného ohně, plamene nebo v jejich blízkosti – hrozí riziko propálení (nedoporučujeme ani prskavky či cigarety)
 • nepoužívejte na nich nebo v jejich blízkosti žádná barviva či předměty, které by mohly způsobit jejich obarvení
 • používejte pouze v suchém prostředí, nevystavujte vodě ani vlhkosti
 • povrchy předmětů nájmu chraňte rovněž před poškrábáním nebo odřením.                                                                                                                                            DĚKUJEME